Közzétételi lista

Szakmai alapdokumentum

Mogyoródi Szent László Ált. Iskola SZMSZ 2023

Mogyoródi Szent László Ált.Iskola Pedagógiai Programja 2021_2022

Mogyoródi Szent László Ált. Iskola Házirendje 2023_2024:

Házirendünk 5. melléklete: Digitális Protokoll 2020-2021.

Házirend_2022.január 15-i változás:

Közérdekű adatok megismerésének szabályzata:

Adatkezelési tájékoztató:

Iratkezelési szabályzat:

Az Oktatási Hivatal oldalán elérhető közzétételi lista:
https://kirint.kir.hu/IntezmenyKereso/Intezmeny/Index/032376

Országos Kompetenciamérés 2021

Lemaradók

Hit és erkölcstan

Tankönyvellátás