Közzétételi lista

Szakmai alapdokumentum

Mogyoródi Szent László Ált. Iskola SZMSZ 2021

Mogyoródi Szent László Ált.Iskola Pedagógiai Programja 2021_2022

Mogyoródi Szent László Ált. Iskola Házirendje 2021_2022.

Házirendünk 5. melléklete: Digitális Protokoll 2020-2021.

Házirend_2022.január 15-i változás:

Lemaradók

Hit és erkölcstan

Tankönyvellátás

Körzethatár hirdetmények:

– Felvételi körzet

– Hirdetmény

– Hirdetmény szakszolgálat

– PMPSZ Budapest

– PMPSZ Gödöllő