Vezetőség

 

 

Gulácsi Judit – igazgató helyettes

1989-ben diplomáztam a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen, történelem-orosz szakon. 2011 óta tanítok Mogyoródon. Napközis nevelőként kezdtem, jelenleg történelmet oktatok. Elsődleges célom, hogy felkeltsem a gyerekek érdeklődését a múlt megismerése iránt, hogy majd idővel megértsék az összefüggéseket, s azt, hogy jelenünk és jövőnk alakításához múltunk ismerete elengedhetetlen. Érdeklődési körömben kiemelt helyet foglal el a paraszti kultúra, a néprajz iránti vonzalom. Én magam is hosszú ideig néptáncoltam, s népi játszóház vezetőként kézműves foglalkozások alkalmával igyekszem átadni a gyermekeknek az alkotás örömét. Szabadidőmben szívesen olvasok, kézműveskedek. Szeretek színházba, koncertre járni, utazni, a természetben barangolni a családommal, barátainkkal.

 

 

Hutter Magdolna – igazgató helyettes
1988 óta vagyok tagja a Mogyoródi Szent László Általános iskola tantestületének. Először alsóban tanítottam, majd felsőben is, német nyelvet.
A budapesti Leövey Klára Gimnázium német tagozatának elvégzése után „C” típusú állami nyelvvizsgát tettem német nyelvből. A tanítói diploma megszerzését követően Szilasligeten tanítottam néhány évet.
Gyermekeim születése után nagyon megörültem a lehetőségnek, hogy mogyoródi lakosként ide jöhettem dolgozni. Mivel a törvény lehetőséget adott rá, hogy az orosz helyett más idegen nyelvet is taníthattunk, néhány kollégámmal kidolgoztuk iskolánkban a német nyelv oktatásának feltételeit. Többféle ezzel kapcsolatos képzést végeztem, majd megszereztem a nyelvoktatói képesítést is. Német nyelvet oktató szakvezető tanítóként főiskolások gyakorlati képzésében is részt vettem. 15 évig gyermekvédelmi felelősként is dolgoztam, a hátrányos helyzetű gyermekek életét, tanulmányi munkáját kísértem fokozott figyelemmel. Nagyon szeretek gyerekek között lenni, oktatni, nevelni őket, de amikor az intézményvezető-helyettesi megbízást kaptam, elvállaltam, hiszen így többet tehettem iskolámért. Hogy munkámat magas szinten tudjam végezni, tanügyigazgatási szakértőként diplomáztam a Budapesti Corvinus Egyetemen.
Fontos számomra a mogyoródi gyerekek színvonalas oktatása, ezért folyamatosa képzem magam; idén a köznevelési vezetői diplomát is megszereztem.