Néptánc-oktatás

Iskolánkban 1999 óta működik néptánc-oktatás az alsó tagozaton, melyet a délelőtti órákban, órarendbe építve, a testnevelés tantárgy keretében valósítunk meg. A tanév első félévében a 3. és 4., a második félévben pedig az 1. és 2. évfolyamokon tanuló kisdiákok ismerkedhetnek meg a néphagyományokkal, népi játékokkal és a néptánc alapjaival. Az elsajátítandó motívumfűzések főleg a Dunántúl tájegységeinek táncaiból, azok egyszerűbb figuráiból állnak. A néptáncórákon a tájegységek népdalaival, népzenéjével, népi játékaival és néhány jellegzetes népszokással is megismerkednek a gyerekek. A tehetséges, néptáncot szerető diákok a Kékpántlika Táncegyüttes csoportjaiban fejleszthetik, bontakoztathatják ki tánctudásukat.