Szakmai alapdokumentum

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny 2014. évi 55. számú Hivatalos Értesítőjében 2014. november 6. napján megjelent szakmai alapdokumentum
Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye
Tankerület megnevezése: KLIK Gödöllői Tankerülete
OM azonosító: 032376

Mogyoródi Szent László Általános Iskola
szakmai alapdokumentuma

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki:
A köznevelési intézmény

 

1. Megnevezései

 

1.1. Hivatalos neve: Mogyoródi Szent László Általános Iskola

 

2. Feladatellátási helyei

 

2.1. Székhelye: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.

 

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

 

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere
3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
3.4. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
3.5. Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

 

4. Típusa: általános iskola
5. OM azonosító: 032376

 

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata

 

6.1. 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.

 

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás

 

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás
6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat
6.1.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos)

 

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás

 

6.1.2.1. tanulószoba, egész napos iskola, napköziotthonos ellátás

 

6.1.3. iskola maximális létszáma: 400 fő
6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

 

7.1. 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.

 

7.1.1. Helyrajzi száma: 393
7.1.2. Hasznos alapterülete: 2867 nm
7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.1.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog

 

7.1.5. Működtető neve: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
7.1.6. Működtető székhelye: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.

 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.