Pedagógiai programból

Részlet iskolánk Pedagógiai Programjából:

A Szent László Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktatató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni.

 • Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.
 • Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.

Iskolánk elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében.

Környezet:

Iskolánk a falu egyetlen általános iskolája. Csodálatos fekvésével kiemelkedik környezetéből. Gondozott udvar, kert, játszótér határolja, mely alkalmas az óraközi szünetekben, napköziben pihenésre, kikapcsolódásra; sportolási lehetőségeknek is tág teret ad.

Iskolánk a falu bármely pontjáról jól megközelíthető, ugyanakkor forgalomtól elzártan, biztonságos helyen terül el.

Mindehhez hozzájárul az otthonos, családias légkör, mely vonzó az ideérkező látogatók, leendő tanítványok és szüleik, sőt a hozzánk járó diákok, szüleik, s nem utolsó sorban az itt dolgozók számára is.

Optimális létszámú osztályaink lehetőséget adnak a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott törekvések megvalósítására.

Ajánlatunk, programjaink:

Célunk a harmonikus személyiségfejlesztés: a nevelés-oktatás, művészet, sport egységének megteremtése: Szeretnénk, ha a hozzánk járó gyerekek mindegyike nem csak a tanórákon sajátítana el megfelelő ismereteket, szerezhetne hasznos és szükséges tudást, hanem a tanórán kívüli tevékenységek között is megtalálná a számára legkedvezőbbet.

Ezt szem előtt tartva kínáljuk programjainkat, melyek a következők:

 • iskolánkban alapfokú művészeti oktatás folyik (néptánc, balett, társas tánc, jazz-balett) az Arabesque Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusaival közösen
 • logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus segíti a tantestület munkáját
 • szakképzett gyógytestnevelő munkájára is számíthatunk
 • délutáni sportolási lehetőségek: birkózás, kézilabda, kosárlabda
 • a kistarcsai uszodával karöltve heti egyszer gyermekeink úszásoktatáson vehetnek részt
 • szolfézs, zongora, citera, furulya oktatása zajlik a Lisznyai – Szabó Gábor Zeneiskola Veresegyház segítségével délutánonként
 • lehetőséget adunk már 1. osztálytól német és angol nyelv tanulására, ill. ezen órákat gyermekeink emelt szinten tanulhatják felsőbb évfolyamokon, 7. osztályban pedig házi nyelvvizsgát tesznek
 • a tehetséggondozást szolgálja 5.évfolyamtól a nívószintes csoportbontás magyar és matematika tantárgyakból, ez egyben lehetőséget ad a gyengébb képességűek felzárkóztatására is
 • iskolánk fontos feladatának tekinti a hagyományőrzést, bekapcsolódunk a község rendezvényeibe is
 • programok széles tárházát nyújtjuk havi rendszerességgel (pl. tökparádé, Luca napi ajándékkészítés, nyelvi hét, ki mit tud, karácsonyi hangverseny…)
 • osztályfőnökeink kirándulásokat, mozi- és színházlátogatásokat szerveznek
 • kiemelkedően tehetséges gyermekeink házi- és területi versenyeken tehetik próbára tudásukat
 • alsó tagozatosok számára lehetőséget nyújtunk számítástechnikai ismeretek elsajátítására
 • választható tantárgyként a tanító nénik vezetésével színjátszó kör, szorobán, készségfejlesztő foglalkozások (rajz- és kézműves technikák) állnak az érdeklődő kisdiákok rendelkezésére
 • diákjaink részére minden nyáron táborokat szervezünk

Mindezen lehetőségek hozzájárulnak ahhoz, hogy végzős növendékeink megszerezzék a szükséges ismereteket, megfelelően felkészüljenek középiskolai tanulmányaikra!

Szélesebb körű tájékoztatást talál iskolánk Pedagógiai Programjában!

További információk személyesen az iskolában vagy telefonon szerezhetők be:
Nagyné Wagner Andrea igazgatónőnél a 06/28-441-092 telefonszámon!