Munkatársaink végzettsége

 

Babicz Balázsné Testnevelő tanár
Gulácsi Judit Történelem – orosz szakos tanár
Horváthné Pécsy Ágnes Tanító
Hutter Magdolna Tanító (ének – népművelés)   Idegennyelv-oktató tanító (német)   Tanügyigazgatási szakértő         Tankerület-igazgatási és köznevelési vezető
Ivánka-Tóthné Sztankovics Szilvia Tanító
Juhászné Csúzi Erika Tanító (német műveltségi terület)                               Német irodalom és nyelv tanár
Kass Péterné Tanító (testnevelés szakkollégium); Földrajz – technika szakos tanár; Földrajz szakos középiskolai tanár; Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia szakvizsga
Kéri Zoltán Testnevelés – földrajz szakos tanár; Mentortanár
Kériné Rurucz Rózsa Magyar – orosz – angol szakos tanár; Mentortanár
Kollárné Cselőtei Rita Tanító
Koroly Ágnes Tanító (testnevelés műveltségterület)
Kurucz Lajos Testnevelés – földrajz szakos tanár   (ELTE Tanárképző Főiskolai Kar – nappali tagozat)
Marjai Zsuzsanna Történelem – magyar szakos tanár; Társadalom- és állampolgári ismeretek szakos tanár; Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Moldovánné Bényei Anna Történelem – ének szakos tanár
Nagy Éva Valéria Tanító (közművelődési szakkollégium); Gyermektáncoktató; Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Nagyné Pagurka Ildikó Tanító (technika műveltségterület)
Nagyné Wagner Andrea Tanító; Pedagógiai értékelési szakértő; Közoktatási vezető; Tanfelügyelő, minősítési szakértő
Oláhné Percze Judit Matematika – kémia szakos tanár
Pásztorné Csobánczy Katalin Tanító;  Matematika szakos tanár
Rádóczkiné Németh Márta Tanító (rajz műveltségterület); Tehetségfejlesztő pedagógus szakvizsga
Simonné Kalocsai Gizella Tanító (testnevelés műveltségterület)
Sleisz Attiláné Tanító
Tárnok Éva Matematika – földrajz szakos tanár
Tóthné Mátay Orsolya Angol – rajz szakos tanár
Tömösváry Renáta Történelem – művelődésszervező szakos tanár; Eu-szakértő
Veperi László Műszaki tanár                       Oktatási informatikus; Informatika szakirányú pedagógus szakvizsga
Veperi Lászlóné Tanító; Német – orosz szakos tanár; Fejlesztő pedagógus szakvizsga
Zelnikné Török Ilona Biológia – testnevelés szakos tanár; Gyógytestnevelő
Zsákai Gábor Tanító (informatika műveltségterület)