2020/2021-es tanév helyi rendje

A Mogyoródi Szent László Általános Iskola

A  2020/2021-es tanév helyi rendje

 

  A tanév rendje:

Első tanítási nap: 2020.szeptember 01.
Utolsó tanítási nap: 2021. június 15.
A tanév 179 tanítási napból áll.
Első félév vége: 2021. január 22.
Félévi értesítők kiosztása: 2021. január 29.
Őszi szünet: október 23 – november 1.
Téli szünet: december 19– január 3.
Tavaszi szünet: 2021. március 31- április 7.

 

Munkaértekezletek és iskolagyűlések tervezett időpontjai a tanévben:

Értekezlet
Szeptember 17. Június 9. alsós osztályozó értekezlet
Október 1. Június 10. felsős osztályozó értekezlet
November  5. Június 25. tanévzáró értekezlet
December  3.
Január  20. alsós osztályozó értekezlet
Január 21. felsős osztályozó értekezlet
Február 4. (félévi nevelési értekezlet)
Március 4.
Április 08.
Május 6.

 

Munka- és rendezvényterv

Augusztus:

24.            Alakuló értekezlet
24-26.            Pótvizsgák, javítóvizsgák
28.             Tanévnyitó tantestületi értekezlet

 

 

Szeptember:

1.          Tanévnyitó ünnepség  –  Első tanítási nap
             Könyvosztás (1 – 8. évfolyam)
  Az első nap feladatai még: tűz- és balesetvédelmi oktatás, a házirend ismertetése

a   tanulók számára.

2 -13.    Osztály-szülői értekezletek, lehetőleg online formában
7-11.   Idegen nyelvi mérés 4., szövegértés 5. és matematika-mérés 5. évfolyamon
 11-ig     E-naplók ellenőrzése, pontosítása
2.        Tanmenetek leadása a munkaközösség-vezetőknek
25.        Európai  Diáksport napja
             Első osztályosok avatása, Szent László-érem átadása
             Tisztasági verseny elindítása
30-ig:    Adatok ellenőrzése a KIR-ben
             Jelentkezés a diákolimpiára több sportágban (futsal, birkózás, kézilabda,

labdarúgás,taekwondo), helyi versenyek, levelezőversenyek,

    26.    Szüreti felvonulás
            Hon-és népismereti levelező verseny indítása

 

Október:

1.         Tanmenetek leadása az intézményvezetőnek
            Az anyakönyvek megnyitása
6.         Megemlékezés az aradi vértanúkra osztálykeretben
2-6.      Papírgyűjtés; szelektív hulladék gyűjtése folyamatosan
9-ig.       DIFER felmérés 1. évfolyamon
12-ig     Pályaválasztást megalapozó kompetencia vizsgálat
22.        Október 23. megemlékezés osztálykeretben
22.        Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
            További programok a hónap folyamán:
            Jelentkezés angol és német tanulmányi versenyre.
            Diákolimpia
            Alsó tagozaton levelező versenyek beindítása
            Pályaorientációs nap
             Őszi szünet

 

November:

Országos idegen nyelvi  tanulmányi verseny iskolai fordulója
Jelentkezés a Zrínyi matematikai versenyre
Tapasztalatcsere az óvónénikkel
30.       Adventi gyertyagyújtás I.
             Fóti Ősz vers-és prózamondó verseny

 

December: 

4.         A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
7..         Adventi gyertyagyújtás II.
7.          Mikulás ünneplése osztálykeretben
11.        Luca-napi ajándékkészítés
12.        Digitális oktatás- pedagógus szakmai nap
14.        Adventi gyertyagyújtás III.
11.        Adventi forgatag
18.        Karácsonyi ünnepély, osztálykarácsony
             Gyertyagyújtás IV., utolsó tanítási nap
             Angol-német Junior nyelvvizsga
Téli szünet

 

Január:

4.         Első tanítási nap
11.       Házi nyelvvizsga angol és német nyelvből
22-ig    az első félév lezárása: félévi felmérések alsó tagozat
19.       Osztályozó értekezlet (alsó tagozat)
20.       Osztályozó értekezlet (felső tagozat)
22.       Első félév vége
23.       Központi felvételik
24-e után NETFIT mérés
            Angol és német nyelvi országos verseny megyei fordulója, Műveltségi vetélkedő a Magyar Kultúra Napja tiszteletére
 29-ig    Félévi értesítők megírása és kiosztása

 

Február:

       Félévi szöveges értékelés kiosztása (1. és  2. évfolyam)
         Félévi nevelési értekezlet
1.–12.  Szülői értekezletek
5.       Farsang alsós-felsős
19.     8.-ok tanulók jelentkezési lapjának továbbítása
 jan.23 – márc.12-ig: a 8. osztályosok szóbeli felvételi meghallgatás
            Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
            Zrínyi matematika verseny
            Suli-váró megszervezése
            Szülői értekezlet leendő első osztályosoknak
   4-5. Ruhazsák gyűjtés

 

Március:

1-5-ig    Pénz 7: pénzügyi és vállalkozói témahét
12.        Megemlékezés az 1848-as szabadságharcról
             Megemlékezés a mogyoródi csatáról
22.        Digitális témahét
29.        Felsős szavalóverseny
             További programok a hónap folyamán:
             Angol megyei komplex tanulmányi verseny Dunakeszin
             Komplex természettudományi háziverseny 7 – 8. osztályosoknak
            Komplex tanulmányi verseny 3. évfolyam tanítói
             Suliváró

 

Április:

14.         Alsós vers-és prózamondó verseny
               Tavaszi papírgyűjtés a járványhelyzettől függően
19-23.    Fenntarthatósági projekt-hét
15-16.     Első osztályosok beíratása
21.          PC házi verseny
 23.         Föld napja  – Akadályverseny
 27.          Felső tagozatos népdaléneklési verseny
              Tervezett körzeti és megyei versenyek : komplex tanulmányi verseny megyei forduló

Aradi Jenő megyei rajzverseny

              Beiratkozás után szülői értekezlet a leendő elsősök szüleinek

 

Május:

3-7.       Idegen nyelvi hét: A világ táncai
7.          “JUST dance” est
             A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
12-16.    Suliváró alkalom
19.        Országos Idegennyelvi mérés 6.és 8.évfolyam
20.         Földrajz vizsga 8. osztályosoknak
             Szent László – Gála
26.         Országos kompetenciamérés magyar és matematika tantárgyakból
             További programok a hónap folyamán
             Gyereknap SZMK
             Óvodások fogadása
             Sport házi bajnokságok

 

Június:

4.         Nemzeti Összetartozás Napja
9.       Alsós osztályozó értekezlet – alsós munkaértekezlet
10.       Felsős osztályozó értekezlet
11.       Alsós, felsős osztálykirándulások
14.       Szent László nap – Szent László lakoma
14.       Sportnap, Bolondballagás
15.       Ballagás
23.       Tanévzáró ünnepség
28.       Tanévzáró értekezlet

 

Tanítás nélküli munkanapok tervezett elosztása: 

1.        Október 9.           Pályaorientációs nap
2.         November 2.      Szakmai nap
3.         Március 31.
4.         Április 7.
5.         Április 23.           DÖK akadályverseny
6.         Május 21.

Mogyoród, 2020.szeptember 1.  

Kralovicsné Káplár Judit
intézményvezető-helyettes