2017/ 2018-as tanév helyi rendje

A Mogyoródi Szent László Általános Iskola

A  2017/ 2018-as tanév helyi rendje

 

  A tanév rendje:

Első tanítási nap: 2017. szept. 1.
Utolsó tanítási nap: 2018. június 15.
A tanév 180 tanítási napból áll.
Első félév vége: 2018. jan. 26.
Félévi értesítők kiosztása: 2018. jan. 29., az 1-2. osztályosok szöveges értékelése: febr 2.
Őszi szünet: okt.30 – nov. 3.
Téli szünet: dec. 27 – jan. 2.
Tavaszi szünet: 2018. márc. 29 – ápr.3.

 

Munkaértekezletek és iskolagyűlések tervezett időpontjai a tanévben:

Értekezet Iskolagyűlés
Szeptember 18. Szeptember 29.
Október 2. November 29.
November  6.
December  4.
Január  8.
Február 5. (félévi nevelési értekezlet) Február 7.
Március  5.
Április  9. Április 11.
Május  7.
Június 4. Június 14.

 

Munka- és rendezvényterv

Augusztus:

22.            Alakuló értekezlet
29.            Pótvizsgák
29 – 30.     Ebédbefizetés
31.            Tanévnyitó tantestületi értekezlet

 

 

Szeptember:

1.          Tanévnyitó ünnepség  –  Első tanítási nap
             Könyvosztás (1 – 8. évfolyam)
  Az első nap feladatai még: tűz- és balesetvédelmi oktatás, a házirend ismertetése

a   tanulók számára.  Naplók megnyitása

1 -15.    Osztály-szülői értekezletek
11-15.   Idegen nyelvi mérés 4., szövegértés 5. és matematika-mérés 6., 8. évfolyamon
10-ig     Naplók kitöltése
28.        Tanmenetek leadása a munkaközösség-vezetőknek
29.        Európai  Diáksport napja
             Első osztályosok avatása, Szent László-érem átadása
             Tisztasági verseny elindítása
30-ig:    Adatok ellenőrzése a KIR-ben
             Jelentkezés a diákolimpiára több sportágban (atlétika, birkózás, kézilabda,

labdarúgás), helyi versenyek, levelezőversenyek, rajz-pályázat meghirdetése

             Tisztasági verseny elindítása
             Boldogságóra: Boldogságfokozó hála

 

Október:

1.         Tanmenetek leadása az intézményvezetőnek
            Az anyakönyvek megnyitása
6.         Megemlékezés az aradi vértanúkra osztálykeretben
7.         Részvétel a községi szüreti felvonuláson
2-6.      Papírgyűjtés; szelektív hulladék gyűjtése folyamatosan
2-6.      Író-olvasó találkozó szervezése 3-6. osztályosoknak. Vendég: Grecz Andrea
9.         Csapatépítő tréning a pedagógusok számára
10.       DIFER felmérés 1. évfolyamon
20.       Ünnepély (Oláhné Percze Judit és a 8.a osztály)
26.       Pályaválasztási kiállítás
27.       Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
            További programok a hónap folyamán:
            Jelentkezés angol és német tanulmányi versenyre.
            Diákolimpia
            Alsó tagozaton levelező versenyek beindítása
            Alsó tagozaton műhelymunka
            Színház, mozi és könyvtár  látogatások folyamatosan
             Boldogságóra:Optimizmus gyakorlása
            Őszi szünet

 

November:

10.       Suli-buli (DÖK szervezés, Moldovánné Bényei Anna)
21-ig    Jelentkezés a Zrínyi matematikai versenyre
21.        Népdaléneklési verseny 3-8. osztály
28.        Adventi gyertyagyújtás (4. évf. 5. évf.)
             További programok a hónap folyamán:
             Fóti Ősz  vers-és prózamondó verseny
             Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
             Kémia verseny
             Országos idegen nyelvi tanulmányi verseny iskolai fordulója 7. – 8. évfolyamon
             Mesélő muzsika sorozat 1. előadása
             Alsósok színházlátogatása, könyvtárlátogatás
            Óvónők látogatása az első osztályban
            Junior nyelvvizsga 8. évfolyam
            Levelező versenyek beindítása (TITOK, Bendegúz)
            Boldogságóra: Kapcsolatok ápolása

 

December: 

1.         A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
4.         Adventi gyertyagyújtás I. (2. és 6. évfolyam)
6.          Mikulás ünneplése osztálykeretben
11.        Adventi gyertyagyújtás II.(1. és  7. évfolyam)
13.        Luca-napi ajándékkészítés
18.        Adventi gyertyagyújtás III.(3. és  5. évfolyam)
20.        Adventi hangverseny
21.        Karácsonyi ünnepély
             Boldogságóra: Boldogító jócselekedetek
            Téli szünet
 

 

Január:

9.         NETFIT vizsgálat elindítása
15.       Házi nyelvvizsga angol és német nyelvből
19.       A Ki mit tud? -ra jelentkezés végső határideje
22.       Műveltségi vetélkedő a Magyar Kultúra Napja tiszteletére
24.       Osztályozó értekezlet (alsó tagozat)
25.       Osztályozó értekezlet (felső tagozat)
26.       Első félév vége
29.       Félévi értesítők kiosztása (3 – 8. évfolyam)
            Angol és német nyelvi országos verseny megyei fordulója
            Boldogságóra: Célok kitűzése és elérése

 

Február:

2.         Félévi szöveges értékelés kiosztása (1. és  2. évfolyam)
5.         Félévi nevelési értekezlet
1.–12.  Szülői értekezletek alsó tagozaton
2.         Felsős farsang
9.         Alsós farsang
16.       Zrínyi matematika verseny
            Népzenei találkozó
            Földrajz kvíz-verseny
            „A Nagy Könyv” olvasóvetélkedő
             Mesélő muzsika sorozat 2. előadása
             Suli-váró megszervezése
             Szülői értekezlet leendő első osztályosoknak
              Februártól folyamatosan : produkciók válogatása a Ki mit tud? -ra
              Boldogságóra: Megküzdési stratégiák

 

Március:

10.        Húsvéti projektnap
14.        Megemlékezés az 1848-as szabadságharcról
             Megemlékezés a mogyoródi csatáról
26.        Felsős szavalóverseny
27–30.  Vers- és prózamondó  verseny alsósoknak
             További programok a hónap folyamán:
             Tankerületi  Ökoverseny
             Komplex természettudományi háziverseny 7 – 8. osztályosoknak
             Herman Ottó, Kaán Károly háziverseny
             Komplex tanulmányi verseny 4. osztályosoknak
             Boldogságóra: Apró örömök élvezete

 

Április:

17.         Nyílt nap
21.         Föld napi akadályverseny és túra
23-27.    Fenntarthatósági projekt-hét
27.         Ki mit tud? – Gála
30.         Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
              További programok a hónap folyamán:
              Környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok: iskolaudvar virágosítása
              Tervezett körzeti és megyei versenyek: Kaán Károly és Herman Ottó verseny,

Simonyi helyesírási, komplex tanulmányi verseny megyei forduló

              PC háziverseny
              Boldogságóra: Megbocsátás

 

Május:

7-11.      Papírgyűjtés
14-18.    Nyelvi országismereti projekt-hét
16.         Nyelvi piknik
7– 11.    Szülői értekezletek
23.         Országos kompetenciamérés magyar és matematika tantárgyakból
30.         Idegen nyelvi országos mérés
             További programok a hónap folyamán:
             Angol nyelvi megyei komplex tanulmányi  verseny
             Iskolai informatikai verseny
             Földrajz vizsga 8. osztályosoknak
             Óvodások fogadása
             Sport házi bajnokságok
             Boldogságóra: Testmozgás

 

Június:

8.         Osztálykirándulások
11.       Alsós osztályozó értekezlet
12.       Felsős osztályozó értekezlet
            Boldogságóra: Fenntartható boldogság
13.       Szent László nap – Mesterségek napja
14.       Sportnap
15.       Ballagás
22.       Tanévzáró ünnepség
28.       Tanévzáró értekezlet

 

Tanítás nélküli munkanapok tervezett elosztása: 

1.         Szeptember 29.   Európai  Diáksport napja
2.         Október 9. :        Csapatépítő tréning a tantestület részére
3.         Október 26.        Pályaorientációs nap
4.         december 22.     Továbbképzés: különleges bánásmódot igénylő gyerekek
5.         Február 5.           Félévi nevelési értekezlet
6.         Március 28.        Iskolán belül szervezett módszertani továbbképzés

Mogyoród, 2017. szeptember 1.  

Hutter Magdolna
intézményvezető-helyettes